Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
STREDISKO DEMENCIE A PORUCHY PAMÄTI

Stredisko demencie a poruchy pamäti na Neurologickej klinike Klinického strediska Vojvodiny bolo v období jeho spustenia do prevádzky prvé takéto stredisko vo Vojvodine a druhé v krajine. Demencia je získaný, pretrvávajúci stav globálneho poklesu intelektuálnych funkcií, v kombinácii so zmenami osobnosti dostatočného stupňa môže ohroziť profesionálnu aktivitu a sociálne vzťahy pacientov.

Predpokladá sa, že v celom svete trpí ňou viac ako 30 miliónov ľudí a počet chorých ľudí má tendenciu rastu. Demencie sú problémom chorého jedinca, osoby, ktorá ho opatruje, problém rodiny, ale aj celej spoločnosti. Najčastejšia príčina demencie je Alchajmerova choroba, ktorá je progresívne degeneratívne ochorenie nervovej sústavy. Aby prístup ochoreniu bol adekvátny, potrebné je najprv dôkladné diagnostické spracovanie, a novootvorené stredisko demencie a poruchy pamäti Kliniky pre neurológiu KSV sa bude zaoberať súčastnou diagnostikou poruchy pamäti a demencie, prostredníctvom ambulantných a nemocničných služieb, vrátané nevyhnutných laboratórnych analýz, techniky snímania mozgu a odhad neuropsychologických funkcií s cieľom včasného terapeutického účinku a plánovania budúcnosti v súlade s priebehom tejto choroby.

Pri prvom vyšetrení potrebný je odosielací list na vyšetrenie vybraného praktického lekára a každé následné vyšetrenie (kontrola, nevyhnutná analýza) sa uskutoční podľa dohody so špecializovaným lekárom.
Určenie termínu vyšetrenia a operácia sa uskutočňuje prostredníctvom IZIS systému, a pacienti, ktorí patria do zdravotných ustanovizní, ktoré ešte nie sú integrované do IZIS systému, termín vyšetrenia môžu dostať zasielaním skénovaného zasielacieho lístku a relevantnej špecialistickej správy na e-adresu: zakazivanje@kcv.rs.
НОВЕ МЕТОДЕ
Poslenie a vízia
Poslanie a vízia Klinického strediska Vojvodiny
Klinike a strediská
Kliničké stredisko Vojvodiny
Dohováranie termínu vyšetrenia
Dohováranie termínu vyšetrenia a dodatočné informácie
Mapa
Mapa klinika a stredisko v zložení KSV