Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

AMBULANCIA NA TERAPIU CHRONICKEJ BOLESTI

Chronická bolesť má nielen fyzické, ale aj psychologické a sociálne aspekty s negatívnym dopadom na všetky aspekty kvality života, ako človeka, ktorý trpí bolesti, tak aj na jeho rodinu. Možné následky sú: obmedzená fyzická aktivita, poruchy spánku, absencia z práce, strata práce a príjmu, sociálna izolácia, anxiozita, strach, depresia. Právo na odstránenie bolesti je základné právo každej ľudskej bytosti bez ohľadu na to, či bolesť spôsobuje malígne ochorenie, HIV / AIDS alebo iné ochorenie.

Uznávajúc, že chronická bolesť ako zdravotný problém podcenená a nedostatočne liečená, klinické stredisko Vojvodiny založilo Kabinet na liečbu chronickej bolesti.

Ambulancia na terapiu chronickej bolesti je určenná pre všetkých dospelých pacientov, ktorí najmenej tri mesiace majú problém bolesti nerakovinového (bolesti v chrbte, osteoartritída, bolestivá neuropatia, bolesti hlavy, chronická bolesť po traume a chirurgických intervenciách a iné) alebo rakovinového pôvodu. Klinika sa nachádza v polyklinickej KSV.

Po kvantitatívnom a kvalitatívnom posúdení bolesti a diagnózy, úľava od bolesti sa uskutočňuje predpísaním racionálnej liečebnej terapie, ďalej pomocou neurálnych periférnych, centrálnych, sympatických a iných blokád, transkutánnou elektrickou stimuláciou nervov, akupunktúrou. Ak je to potrebné, interdisciplinárnymi konzultáciami a spoluprácou s kolegami (neurológ, neurochirurg, fyziater, reumatológ, ortopéd, psychológ). Tu je bolesť pacienta považovaná za skutočnú, a aktívnym prístupom prostredníctvom vzdelávania pacienta a rodiny, a podporou prevencie, sebakontroly a schopnosti prekonávať bolesti sa znižuje negatívny dopad bolesti na kvalitu života. Výsledky liečby bolesti sa hodnotia pri plánovaných kontrolných vyštreniach, hodnotia sa prípadné nepriaznivé účinky, hodnotí sa postoj pacientov a ich lekárov k bolesti a jej eliminácii.

Termíny vyšetrenia a operácií sa dohovárajú prostredníctvom IZIS systému, a pacijenti, ktorí patria k ustanovizniam, ktoré ešte nie sú integrované do IZIS systému, môžu termín vyšetrenia dostať zasielaním skénovaného zasielacieho listu a relevantnej špecialistickej správy na e-adresu: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
Poslenie a vízia
Poslanie a vízia Klinického strediska Vojvodiny
Klinike a strediská
Kliničké stredisko Vojvodiny
Dohováranie termínu vyšetrenia
Dohováranie termínu vyšetrenia a dodatočné informácie
Mapa
Mapa klinika a stredisko v zložení KSV