Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
KLINICKÉ STREDISKO VOJVODINY
Poslenie a vízia
Poslanie a vízia Klinického strediska Vojvodiny
Klinike a strediská
Kliničké stredisko Vojvodiny
Dohováranie termínu vyšetrenia
Dohováranie termínu vyšetrenia a dodatočné informácie
Mapa
Mapa klinika a stredisko v zložení KSV

DOMÁCI PORIADOK PRE NÁVŠTEVY

DOMÁCI PORIADOK PRE DIAGNOSTICKÉ PROCEDÚRY

DOMÁCI PORIADOK  PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

АКРЕДИТАЦИЈА
Akreditácia
Poslenie a vízia

КОНТАКТ

Adresa:

KLINICKÉ STREDISKO VOJVODINY
Hajduk Veljkova 1,
21137 Nový Sad,
Srbsko

Telefón CENTRALA:

+381 (0)21.484.3.484