Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

DOHOVÁRANIE TERMÍNOV

DOHOVÁRANIE TERMÍNOV

V Klinickom stredisku Vojvodiny dohováranie termínov sa uskutočňuje prostredníctvom integrovanej zdravotnej informačnej sústavy IZIS. Pacijenti, ktorí sa zasielajú do zdravotných ustanovizní, ktoré ešte nie sú integrované do IZIS, vyšetrenia môžu dohodnúť na starý spôsob, príchodom na okienko na dohováranie termínu vyšetrenia na poliklinike, telefonicky alebo na elektronickú mailovú adresu zakazivanje@kcv.rs za povinného doručenie skénovaného zasielacieho listu zdravotnej ustanovizne (ako dôkazu, že ZU nie je v IZIS-e).

Pokyny na plánovanie v IZIS a postúpenie KCV nájdete tu.